Frequently Asked Questions

Waarom krijgen leerlingen met een grote didactische voorsprong soms toch het advies om de eerste of tweede leerlijn te volgen?
U krijgt een advies op grond van de gegevens leerkracht, gegevens ouders en huidige didactische gegevens over de te volgen leerlijn. Wanneer er sprake is van een grote didactische voorsprong wordt geadviseerd het adviestraject vervroegde doorstroming te doorlopen. Het is mogelijk dat u daarom 'strijdige' adviezen krijgt. Het meest vergaande advies telt in dit geval. Dus wanneer de eerste leerlijn wordt geadviseerd en tevens het advies wordt gegeven om het adviestraject vervroegde doorstroming te doorlopen bekijkt u eerst of een vervroegde doorstroming wenselijk is. Mocht u besluiten de leerling toch in de huidige groep te laten, dan kiest u voor de tweede leerlijn.