Informatie vernieuwing DHH

Informatie vernieuwing DHH

Wat wordt er verbeterd in DHH en wat verandert er niet? In de zomervakantie is uw DHH automatisch over gezet naar de nieuwe versie. U heeft hierover een e-mail ontvangen. De inhoud en de resultaten blijven hetzelfde en uiteraard blijven al uw gegevens behouden. Op deze pagina willen wij u  uitleggen welke verbeteringen zijn aangebracht in het vernieuwde DHH, maar ook wat er onveranderd is gebleven. Wat verandert er niet: De inhoud en de resultaten blijven hetzelfde Alle gegevens blijven behouden Helpfunctie U behoudt hetzelfde DHH website-adres De eerste keer inloggen in de nieuwe versie van DHH is met uw huidige inloggegevens; daarna pas met een e-mailadres + wachtwoord. Een overzicht van de belangrijkste verbeteringen: Inloggen: Inloggen gebeurt op basis van e-mailadres + wachtwoord. Intern Begeleiders kunnen zowel leerkracht als IB’er zijn. Geen aparte inlog meer. Nieuw uiterlijk: Het startscherm is een handig dashboard geworden. Groepen worden niet meer getoond in het menu (links) maar worden nu in de horizontale menubalk weergegeven via het onderdeel Leerlingendossiers. Via deze horizontale menubalk kan er genavigeerd worden naar de onderdelen Dashboard, Leerlingendossiers, Quiskscan, Bibliotheek (nieuw) en Profiel (nieuw).  Een IB’er heeft nog 2 extra menu onderdelen zichtbaar: Dossier archief en Gebruikersbeheer. Nieuwe functionaliteiten…