Wat wordt er verbeterd in DHH en wat verandert er niet?

In de zomervakantie is uw DHH automatisch over gezet naar de nieuwe versie. U heeft hierover een e-mail ontvangen. De inhoud en de resultaten blijven hetzelfde en uiteraard blijven al uw gegevens behouden. Op deze pagina willen wij u  uitleggen welke verbeteringen zijn aangebracht in het vernieuwde DHH, maar ook wat er onveranderd is gebleven.


Wat verandert er niet:

 • De inhoud en de resultaten blijven hetzelfde
 • Alle gegevens blijven behouden
 • Helpfunctie
 • U behoudt hetzelfde DHH website-adres

De eerste keer inloggen in de nieuwe versie van DHH is met uw huidige inloggegevens; daarna pas met een e-mailadres + wachtwoord.

Een overzicht van de belangrijkste verbeteringen:

 • Inloggen: Inloggen gebeurt op basis van e-mailadres + wachtwoord. Intern Begeleiders kunnen zowel leerkracht als IB’er zijn. Geen aparte inlog meer.
 • Nieuw uiterlijk: Het startscherm is een handig dashboard geworden. Groepen worden niet meer getoond in het menu (links) maar worden nu in de horizontale menubalk weergegeven via het onderdeel Leerlingendossiers. Via deze horizontale menubalk kan er genavigeerd worden naar de onderdelen Dashboard, Leerlingendossiers, Quiskscan, Bibliotheek (nieuw) en Profiel (nieuw).  Een IB’er heeft nog 2 extra menu onderdelen zichtbaar: Dossier archief en Gebruikersbeheer.
 • Nieuwe functionaliteiten voor IB’er: Een IB’er kan via Leerlingendossiers meerdere leerlingen tegelijk verplaatsen naar een groep, archiveren of koppelen aan een leerkracht of meerdere leerkrachten. Ook kan een IB’er leerlingendossiers migreren naar een andere school.
 • Bibliotheek: Onderstaande  onderdelen uit de module Leerlingenbegeleiding zijn ook afzonderlijk opgenomen in de Bibliotheek.  Er hoeft geen traject meer gestart te worden om deze onderdelen te kunnen raadplegen:
  a) Compacting richtlijnen
  b) Suggesties voor verrijken
  c) Pedagogische handelingssuggesties
  d) Educatieve behoeften
  e) Vragenlijsten en formulieren
  f) Handleiding
 • Stapsgewijs het traject doorlopen: De gebruiker kan zelf zijn route bepalen door het DHH via het onderdeel strategie, dat zowel in de module signalering als de module diagnostiek te vinden is.
 • Rapportages: De leerkracht/IB’er kan per cluster bij zowel richtlijnen als advies bij alle onderdelen van de rapportage zelf een toelichting toevoegen aan de rapportage. Deze toelichting wordt vervolgens automatisch overgenomen in het eindverslag.
 • Didactische gegevens: Er kunnen geen doortoets gegevens meer ingevuld worden van voorgaande groep(en). Nieuw is de tabel om de grens van de I+-scores te berekenen.
 • Ouders uitnodigen om vragenlijst in te vullen: Ouders  worden per e-mail uitgenodigd om een ouder vragenlijst in te vullen. Zij ontvangen een e-mail met  een directe link waarmee ze direct de vragenlijst zichtbaar krijgen.
 • Quickscan: Een IB’er kan leerlingen invoeren middels een Edex bestand.
 • Gebruikersbeheer: Een IB’er kan gebruikers aanmaken/verwijderen. Daarnaast kan een IB’er quickscangroepen en leerlingendossiers koppelen aan andere gebruikers.
 • Profiel: Elke gebruiker (Leerkracht of IB’er) heeft een  eigen profiel die hij/zij kan beheren. (NB: in geval van duo-leerkrachten in huidige DHH moet een IB’er er rekening mee houden dat deze beide leerkrachten in de nieuwe versie toegevoegd moeten worden!) Er kan eventueel een profielfoto geüpload worden en het wachtwoord gewijzigd. Een IB’er kan daarnaast nog desgewenst een schoollogo en schoolkleuren toevoegen.

U kunt ook een pdf bestand met een overzicht van de belangrijkste verbeteringen downloaden.

Wanneer u in augustus of september inlogt in uw vernieuwde DHH ontvangt u in het systeem meer informatie over de belangrijkste veranderingen.

Heeft u vragen over de vernieuwing? Neemt u dan contact op met de helpdesk.

Opfriscursus DHH

Auteur van DHH Sylvia Drent (Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs) biedt op 22 september een opfriscursus DHH aan voor gebruikers. Tijdens deze cursus maakt u kennis met alle wijzigingen in het systeem. Lees verder en meld u aan…