Verplaatsen dossier naar een nieuw leerjaar

Verplaatsen dossier naar een nieuw leerjaar

De werking van het verplaatsen van dossiers naar een nieuw leerjaar is gewijzigd in de nieuwe versie van DHH. Afhankelijk van het leerjaar waarin het dossier zich bevindt worden gegevens getoond. Het kan zijn dat er voor het nieuwe leerjaar gegevens niet meer toegankelijk zijn als het dossier in een nieuw leerjaar wordt gezet. Om dit te voorkomen is het in de nieuwe versie van DHH niet meer mogelijk om een dossier te verplaatsen naar een nieuw leerjaar voordat de module waarmee is gestart helemaal is afgerond. Dit geldt echter alleen voor de modules signalering en diagnostiek. Het is belangrijk dat de aan het dossier gekoppelde leerkrachten een geldig e-mailadres hebben. Zolang er een leerkracht gekoppeld is aan het dossier waarvan het e-mail adres niet is aangepast kan het dossier niet naar in een nieuwe groep worden geplaatst. Het aanpassen van de e-mailadressen is een handeling die alleen door een intern begeleider kan worden uitgevoerd. Het kan zijn dat bij signalering in de vorige versie van DHH de nog niet alle gegevens waren ingevuld maar de conclusie wel was ingevuld. In dit geval ziet u in de module signalering een knop met de tekst ‘Signalering overslaan’. Zodra u op deze…