Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vindt het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij deze verwerken. Per september 2016 passen wij daarom ons privacybeleid aan in lijn met het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen onderwijsmiddelen in het primair en voortgezet onderwijs worden verwerkt. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum onderschrijft dit convenant.

Heeft u vragen over privacy en leermiddelen of ons nieuwe privacybeleid?

  • Op uw eigen omgeving van DHH (in de bibliotheek) kunt u de Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiters van DHH downloaden en aanvullen met de gegevens van uw school, zodat u in uw archief een versie kunt opslaan.
  • Op de website van onze brancheorganisatie GEU treft u antwoorden over veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen. Ook treft u daar het bindende privacyreglement van onze brancheorganisatie.
  • Uiteraard kunt u met uw vragen over het gebruik van digitale leermiddelen terecht bij onze (administratieve) helpdesk: helpdesk@vangorcum.nl.