Update DHH maart 2017

Update DHH maart 2017

Het DHH is volop in beweging. Met ingang van maart 2017 zijn de volgende wijzigingen/aanvullingen doorgevoerd in het protocol: Er is een prullenbakfunctie opgenomen, zodat u onder andere verwijderde quickscans, dossiers en gebruikers teruggeplaatst kunnen worden. De gegevens blijven 90 dagen bewaard, daarna zijn ze definitief niet meer terug te halen. U vindt de prullenbakfunctie bovenaan in de zwarte balk, links van het tabblad Gebruikersbeheer. (deze functie is alleen toegankelijk voor intern begeleiders) Oude trajectkaarten kunnen eventueel verwijderd worden. Deze kunnen echter niet terug gezet worden via het tabblad Prullenbak. Bij de module signalering en diagnostiek verschijnt de datum waarop de module is afgerond (=datum waarop de roze balk Bekijken resultaten verschijnt) in het stappenoverzicht in de groene balk met titel Resultaten. De datum verschijnt ook op het voorblad van de rapportage. Op veel plaatsen waar een groen vinkje verschijnt, nadat u iets heeft ingevuld kunt u door met de cursor op het vinkje te gaan staan de datum zien waarop het desbetreffende onderdeel is ingevuld. Bij de quickscan kunt u per kind zien wanneer u de quickscan heeft ingevuld via het groene vinkje achter de naam van de leerling. De intern begeleider kan bij het tabblad Profiel het totaal…