Nieuwe compactingsrichtlijnen en verrijkingssugesties en zoekfunctie

Nieuwe compactingsrichtlijnen en verrijkingssugesties en zoekfunctie

In augustus 2017 zijn in DHH nieuw toegevoegd: Compactingrichtlijnen Toegevoegde richtlijnen: Compacten rekenen: Getal & Ruimte Junior Compacting Taal: nu Compacting spelling: nu Compacting begrijpend lezen: Lezen=Weten Leeslink ABCDE 2 Verbetering zoekfunctie: Verschillende versies van een methode staan nu bij elkaar. Methoden staan op alfabetische volgorde en de versies op jaar van uitgifte (meest recente bovenaan). Methoden ouder dan 20 jaar verwijderd, u kunt deze compactingrichtlijnen eventueel nog via de helpdesk opvragen. De uitgangspunten voor compacten staan nu alleen vermeld bij de optie ‘Andere methode (methode staat er niet bij)’.   Verrijkingssuggesties Toegevoegde recensies: Groep 3-8 Begrijpend lezen incidenteel inzetbaar: Leeskrakers 3 en 4 Breinkrakers 2 en 3 (Begrijpend lezen incidenteel eerste leerlijn) Taalvaardigheden: Denken over Taal Taalmaker Vakoverstijgend: Topklassers groep 5-6 Verbetering zoekfunctie: Verschillende versies van een materiaal staan nu bij elkaar. Materialen staan op alfabetische volgorde. Er is een aparte kop voor incidenteel inzetbaar materiaal, dit is nu niet langer ingedeeld per leerlijn.