In augustus 2017 zijn in DHH nieuw toegevoegd:

Compactingrichtlijnen

Toegevoegde richtlijnen:

 • Compacten rekenen:
  • Getal & Ruimte Junior
 • Compacting Taal:
  • nu
 • Compacting spelling:
  • nu
 • Compacting begrijpend lezen:
 • Lezen=Weten
 • Leeslink
 • ABCDE 2

Verbetering zoekfunctie:

 • Verschillende versies van een methode staan nu bij elkaar.
 • Methoden staan op alfabetische volgorde en de versies op jaar van uitgifte (meest recente bovenaan).
 • Methoden ouder dan 20 jaar verwijderd, u kunt deze compactingrichtlijnen eventueel nog via de helpdesk opvragen.
 • De uitgangspunten voor compacten staan nu alleen vermeld bij de optie ‘Andere methode (methode staat er niet bij)’.

 

Verrijkingssuggesties

Toegevoegde recensies:

Groep 3-8

 • Begrijpend lezen incidenteel inzetbaar:
  • Leeskrakers 3 en 4
  • Breinkrakers 2 en 3 (Begrijpend lezen incidenteel eerste leerlijn)
 • Taalvaardigheden:
  • Denken over Taal
  • Taalmaker
 • Vakoverstijgend:
  • Topklassers groep 5-6

Verbetering zoekfunctie:

 • Verschillende versies van een materiaal staan nu bij elkaar.
 • Materialen staan op alfabetische volgorde.
 • Er is een aparte kop voor incidenteel inzetbaar materiaal, dit is nu niet langer ingedeeld per leerlijn.