Interview met Lucienne van Summeren van de Paschalisschool

Interview met Lucienne van Summeren van de Paschalisschool

Kunt u uzelf kort beschrijven? “Ik ben Lucienne van Summeren en ben werkzaam op de Paschalisschool als intern begeleider groep 3-8.” Hoe vaak maakt u gebruik van DHH? “Het DHH is opgenomen binnen de jaarcyclus van het volgen van leerlingen. Hierbij staat voor de groepen 1-3-5 de quickscan gepland. Daarnaast wordt schoolbreed het compacten en verrijkingsaanbod ingezet. Op dit moment voor rekenen en spelling eerste leerlijn, maar dit wordt uitgebreid volgens het beleidsplan dat, samen met Sylvia Drent, is opgesteld.”   Welk onderdeel van DHH gebruikt u het meest en waarom? “De quickscan wordt als eerste signaleringsinstrument gebruikt. Het vervolg is afhankelijk van wat daaruit aangegeven wordt. In hogere groepen merken we dat de diagnostiek vaker ingezet wordt dan de signalering omdat er dan al meer toetsresultaten zijn. Daarnaast wordt het onderdeel compacten/verrijken schoolbreed ingezet en bekeken welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en hoe hierbij aangesloten kan worden.”   Kunt u een kort case beschrijven van een situatie of een probleem waarbij het gebruik van DHH u erg heeft geholpen? “Onlangs hebben we het DHH ingezet om zicht te krijgen op het wel/niet laten versnellen van een leerling. Het hele traject is doorlopen, waarbij het programma ons vraagt kritisch te…

Interview met Sandy Tangelder van IKC de Meeander Varsseveld

Interview met Sandy Tangelder van IKC de Meeander Varsseveld

Kunt u uzelf kort beschrijven? “Ik ben Sandy Tangelder, leerkracht  op IKC de Meeander Varsseveld, leerkracht groep 4, leerkracht plusgroep en hoogbegaafdheidsspecialist.”   Hoe vaak maakt u gebruik van DHH? “Soms wekelijks, soms maandelijks, dit is afhankelijk van welke cases er lopen.”   Welk onderdeel van DHH gebruikt u het meest en waarom? “Diagnostiek en lijst met geschikte materialen. Diagnostiek omdat ik de leerkracht begeleid tijdens deze fase; hulp bij interpretatie en het schrijven van het verslag. De lijst met geschikte materialen om te kijken of er weer wat nieuws bij staat.”   Kunt u een kort case beschrijven van een situatie of een probleem waarbij het gebruik van DHH u erg heeft geholpen? “Toen we het DHH invoerden, hebben we de hele school gescreend. Dankzij het DHH hebben we 3 kinderen ontdekt die al zover voorliepen op de leerstof en alle positieve  eigenschappen hadden om een klas over te slaan. We signaleren deze kinderen nu veel eerder. Jongen, nu groep 4, is er in groep 1 door het DHH uitgepikt als mogelijk begaafde leerling.  Zowel ouders als leerkracht zagen veel kenmerken.  In groep 1 en 2 heeft hij een verrijkend aanbod gehad. In groep 3 hadden we het idee…