Kunt u uzelf kort beschrijven?

“Ik ben Lucienne van Summeren en ben werkzaam op de Paschalisschool als intern begeleider groep 3-8.”


Hoe vaak maakt u gebruik van DHH?

“Het DHH is opgenomen binnen de jaarcyclus van het volgen van leerlingen. Hierbij staat voor de groepen 1-3-5 de quickscan gepland. Daarnaast wordt schoolbreed het compacten en verrijkingsaanbod ingezet. Op dit moment voor rekenen en spelling eerste leerlijn, maar dit wordt uitgebreid volgens het beleidsplan dat, samen met Sylvia Drent, is opgesteld.”

 

Welk onderdeel van DHH gebruikt u het meest en waarom?

“De quickscan wordt als eerste signaleringsinstrument gebruikt. Het vervolg is afhankelijk van wat daaruit aangegeven wordt. In hogere groepen merken we dat de diagnostiek vaker ingezet wordt dan de signalering omdat er dan al meer toetsresultaten zijn.

Daarnaast wordt het onderdeel compacten/verrijken schoolbreed ingezet en bekeken welke onderwijsbehoeften de leerlingen hebben en hoe hierbij aangesloten kan worden.”

 

Kunt u een kort case beschrijven van een situatie of een probleem waarbij het gebruik van DHH u erg heeft geholpen?

“Onlangs hebben we het DHH ingezet om zicht te krijgen op het wel/niet laten versnellen van een leerling. Het hele traject is doorlopen, waarbij het programma ons vraagt kritisch te zijn en de mogelijkheden van begeleiding helder maakt. Dit maakt dat we weloverwogen de beslissing, samen met ouders kunnen nemen.”

 

Wat vindt u het grootste voordeel van het werken met DHH?

“Het DHH is een onafhankelijk instrument, wat helpt zicht te krijgen op een materie die vraagt om expertise. Ook geeft het een totaalbeeld van de kijk van ouders/leerkrachten op het kind maar ook het aansluiten bij specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast geeft het een gedegen uitleg van het compacten en het verrijkingsaanbod is werkelijk gericht op de (meer/hoog) begaafde leerling.”