Kunt u uzelf kort beschrijven?

“Ik ben Sandy Tangelder, leerkracht  op IKC de Meeander Varsseveld, leerkracht groep 4, leerkracht plusgroep en hoogbegaafdheidsspecialist.”

 

Hoe vaak maakt u gebruik van DHH?

“Soms wekelijks, soms maandelijks, dit is afhankelijk van welke cases er lopen.”

 

Welk onderdeel van DHH gebruikt u het meest en waarom?

“Diagnostiek en lijst met geschikte materialen. Diagnostiek omdat ik de leerkracht begeleid tijdens deze fase; hulp bij interpretatie en het schrijven van het verslag. De lijst met geschikte materialen om te kijken of er weer wat nieuws bij staat.”

 

Kunt u een kort case beschrijven van een situatie of een probleem waarbij het gebruik van DHH u erg heeft geholpen?

“Toen we het DHH invoerden, hebben we de hele school gescreend. Dankzij het DHH hebben we 3 kinderen ontdekt die al zover voorliepen op de leerstof en alle positieve  eigenschappen hadden om een klas over te slaan. We signaleren deze kinderen nu veel eerder.

Jongen, nu groep 4, is er in groep 1 door het DHH uitgepikt als mogelijk begaafde leerling.  Zowel ouders als leerkracht zagen veel kenmerken.  In groep 1 en 2 heeft hij een verrijkend aanbod gehad. In groep 3 hadden we het idee dat hij niet liet zien of kon laten zien wat hij kan. In groep 4 weer niet, ondanks alle pogingen om hem uit te dagen. Dat viel niet mee; hij wilde geen fouten maken, dus ook geen leerstofaanbod op zijn niveau. Lezen/spelling was net voldoende. Is hij een onderpresteerder, niet zo begaafd als we denken of autistisch? We besloten over te gaan tot onderzoek. Hij blijkt een IQ van 132 te hebben, maar is ook dyslectisch en heeft ondersteuning nodig bij leren leren.”

 

Wat vindt u het grootste voordeel van het werken met DHH?

“De kinderen kunnen in groep 1 al gesignaleerd worden door ouders, leerkrachten of beide. Er kan dan al vroeg in de schoolloopbaan een goed aanbod gegeven worden.”