We krijgen al veel vragen over deze nieuwe privacywetgeving. Wij vinden het nu al belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en daarom verbinden wij ons aan het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. van de GEU. Uiteraard laten wij onze privacymaatregelen aansluiten op de nieuwe AVG. Iedere gebruiker ontvangt van ons in mei nieuwe documenten die dit waarborgen. Alle scholen die een digitaal product gebruiken, ontvangen hier automatisch na half mei een bericht over.