In de komende editie van het tijdschrift Educatiehelden willen we graag gebruikers van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) de gelegenheid geven om vragen te stellen over het onderwerp ‘Hoe verzorg ik een aangepast leerstofaanbod voor begaafde leerlingen in mijn groep?’. Hierbij kunt je denken onder andere denken aan vragen over de volgende onderwerpen:

  • aanpassingen in het leerstofaanbod voor slimme kleuters;
  • individuele of structurele aanpassingen;
  • opstellen van vaste onderwijsarrangementen in groep 3-8;
  • vragen over het gebruik van de compactingrichtlijnen en verrijkingssuggesties in het DHH.

Deze vragen zullen beantwoord worden door Sylvia Drent, auteur van het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) en adviseur primair onderwijs op het gebied van begaafdheid. Het tijdschrift Educatiehelden wordt verspreid onder alle basisscholen in Nederland en verschijnt in januari 2019.
Stuur je vraag vóór 15 oktober 2018 naar Susanne Gerritsen.