Er worden en zijn weer diverse vernieuwingen in DHH doorgevoerd. We zetten ze voor je op een rijtje:

  • Op dit moment zijn we druk bezig met het updaten van de teksten bij de module signalering en diagnostiek en tegelijk worden er een aantal kleine aanpassingen gemaakt in de normering. Zo worden de grenswaarden nu consequent meegeteld bij het interval erboven en zijn er wat aanpassingen gemaakt om de normering bij faalangst en onderpresteren te vereenvoudigen, zodat deze wat duidelijker zijn voor gebruikers. Deze aanpassingen zullen naar verwachting niet leiden tot opvallende verschillen in de richtlijnen en adviezen. Bovengenoemde aanpassingen worden alleen doorgevoerd bij nieuw aan te maken dossiers. Op dit moment is de verwachting dat deze aanpassingen eind maart zichtbaar zijn voor gebruikers.
  • Begin 2019 zijn er bij het onderdeel ‘Suggesties voor verrijking’ ook nieuwe materiaalrecensies te vinden, onder andere bij de categorie ‘leren leren’. Verder wordt een nieuwe categorie toegevoegd bij de materiaalrecensies, waarin we boeken en websites gaan opnemen die interessante informatie bieden voor leerkrachten op het gebied van begaafdheid en het begeleiden van begaafde leerlingen.
  • Er verschijnt een nieuwe versie van de handleiding (versie 1.2) wanneer bovenstaande aanpassingen zijn doorgevoerd. Verder is de hele handleiding weer even nagelopen en waar nodig geactualiseerd. Wanneer deze nieuwe versie beschikbaar is zal dit ook worden aangekondigd via een melding op het dashboard.