Het mysterie van de zandlopers

Het mysterie van de zandlopers

Sylvia Drent (auteur van DHH) beantwoordt een veelvoorkomende vraag: Ik kom in de praktijk vaak de volgende vragen tegen, ‘Wat betekent het wanneer er een zandloper staat achter een dossier bij het tabblad ‘Leerlingdossiers’ en waarom kan ik het dossier dan niet verplaatsen naar de volgende groep’? Wanneer er een zandloper achter een dossier staat betekent dit dat de module die wordt aangegeven in het overzicht (signalering of diagnostiek) nog niet is afgerond en dit kan twee oorzaken hebben: De fase van het invullen van de (verplichte) gegevens is nog niet voltooid (geen roze balk); De conclusie is nog niet ingevuld (wanneer je op roze balk met resultaten klikt, is het tabblad ‘Conclusie’ rood). Het invullen van de conclusie is verplicht omdat dit het programma het signaal geeft dat de module is afgerond en dat is belangrijk voor het vervolgtraject. Een andere reden is dat we graag willen dat u nadenkt over het feit of u zich kunt vinden in de adviezen van het DHH of dat u redenen heeft om van dit advies af te wijken. U kunt het probleem van de zandlopers oplossen door de volgende stappen te doorlopen: Open het dossier waar een zandloper achter staat; Kijk…