Nieuw bij Suggesties voor verrijking

Nieuw bij Suggesties voor verrijking

In DHH zijn de volgende nieuwe categorieën zijn opgenomen bij ‘Suggesties voor verrijking’: Literatuur Deze categorie is onderverdeeld in: Literatuur leerling (o.a. kinderboeken over begaafdheid, mindset e.d.) Literatuur leerkracht (boeken met concrete tips met betrekking tot het verrijkingsonderwijs aan begaafde leerlingen) De volgende publicaties zijn nu opgenomen: Literatuur leerlingen: Boeken hoogbegaafdheid Hoogbegaafd, nou en? Ik en hoogbegaafdheid Prentenboeken mindset Het meisje dat nooit fouten maakte Je fantastische elastische brein Joris puzzelt een dino Laat maar los koala Literatuur leerkracht: Pocketboek Growth mindset Pocketboek Vraagtechnieken in de klas Mindmappen op de basisschool Tijdschrift Talent   Sites leerkracht Hier vindt u sites die interessante informatie bieden voor leerkrachten op het gebied van onderwijs aan begaafde leerlingen en vooral concrete suggesties voor verrijkingsmateriaal. Platform Mindset platformmindset.nl SLO Informatiepunt onderwijs en talentontwikkeling talentstimuleren.nl Tijdschrift Talent tijdschrifttalent.nl mijneigenproject.nl 21steeeuwsevaardigheden.nl   Verder zijn de volgende nieuwe recensies van verrijkingsmateriaal opgenomen: Begrijpend lezen Overdenken denklessen (groep 7-8) Categorie ‘Leren leren’ Projectondersteunend Overdenken Denklessen Wetenschap (groep 7-8) Mijn eigen project (groep 5-8) Aanvullend op het curriculum Sociaal-emotioneel Breingeheimen Emotioneel intelligent (groep 7-8)   Verder zijn er een aantal materiaalrecensies verwijderd van materialen die niet meer te verkrijgen zijn of verouderd zijn.