Update signalering en diagnostiek

Update signalering en diagnostiek

Op woensdag 8 mei (in loop van de middag) wordt er een nieuwe update van de signalering en diagnostiek doorvoeren in het protocol. Wat gaat er veranderen? Alle teksten van de module signalering en diagnostiek zijn vernieuwd. Bij de richtlijnen vindt u nu wat meer uitleg over hoe u de scores kunt interpreteren en hoe de adviezen tot stand komen. De teksten zijn wat korter en bondiger geworden en u krijgt nu ook duidelijker aangegeven welke stappen u kunt zetten in het vervolgtraject van de begeleiding van de leerling. Er zijn een aantal kleine aanpassingen gemaakt in de normering. Dit betreft vooral de grenswaarden, die nu consequent op dezelfde manier gehanteerd worden. Bij grensgevallen vindt nu in de module signalering een hertelling plaats waarbij vooral gekeken werd of de leerling een hoge score haalt op de leereigenschappen. Deze hertelling vindt nu ook plaats in de module diagnostiek. Door deze hertelling kunnen we nu bij grensgevallen ook duidelijkere adviezen geven over het vervolgtraject. De normering bij faalangst en onderpresteren is wat vereenvoudigd en er wordt ook duidelijker uitgelegd hoe de conclusies tot stand komen. Hier waren in het verleden veel vragen over van gebruikers. Onder het kopje ‘Richtlijnen’ vindt u nu…