In de module leerlingbegeleiding is een leertrajectkaart (voor de didactische aanpak) en een begeleidingstrajectkaart (voor de pedagogische aanpak) opgenomen, die zijn bedoeld als individueel handelingsplan waarin u de aanpak van de leerling uitgebreid kunt beschrijven. Deze trajectkaarten hebben een nieuw format gekregen, waardoor ze interactiever en gebruiksvriendelijker zijn geworden. Hieronder vindt u een overzicht van alle vernieuwingen.

Aanpassing tabblad ‘Conclusie’:

 • Het tabblad ‘Conclusie’ (bij de resultaten) is gewijzigd in ‘Afronding module’, dit om verwarring te voorkomen met de conclusie van het eindverslag.

Aanpassingen eindverslag:

 • U kunt nu aangeven wie het verslag schrijft en de datum waarop het verslag geschreven wordt;
 • Tekst uit vakken ‘Toelichting van de school’ wordt automatisch opgenomen boven het desbetreffende tekstvak bij ‘Schrijven eindverslag’. Wanneer er nog niets is ingevuld in het tekstvak, dan wordt de tekst ook in het tekstvak geplaatst. U kunt deze tekst zelf aanvullen of wijzigen;
 • De algemene conclusie is opgedeeld in een aantal deelconclusies, zodat u alle belangrijke informatie meeneemt in de conclusie;
 • Het format van de printversie van het eindverslag is vernieuwd, zodat het er meer representatief uitziet voor het geval u het verslag aan ouders mee wilt geven.

Aanpassingen leertrajectkaart:

 • U kunt via een harmonicamenu per vakgebied de volgende onderdelen invullen: doelen, compacting en verrijkingsaanbod;
 • Onderdeel ‘extra aanbod’ is toegevoegd en u kunt zelf vakgebieden toevoegen;
 • Ingeklapte onderdelen die zijn ingevuld worden gemarkeerd wanneer ze worden ingeklapt (nadat u op opslaan heeft geklikt), zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden;
 • Bij iedere leertrajectkaart wordt automatisch een evaluatiekaart aangemaakt (u ziet deze verschijnen -onderaan verschijnt roze balk- wanneer u op opslaan heeft geklikt bij de leertrajectkaart);
 • De onderdelen van zowel de leertrajectkaart als de evaluatiekaart zijn voorzien van een informatie-icoon, waar u een toelichting kunt lezen;
 • Beide kaarten kunnen afzonderlijk van elkaar geprint worden en het format van de printversies is vernieuwd.

Aanpassingen begeleidingstrajectkaart:

 • U kunt via een harmonicamenu per item de volgende onderdelen invullen: doelen en plan van aanpak;
 • U kunt per cluster direct doorklikken naar de pedagogische handelingssuggesties en de educatieve behoeften (via paarse knoppen);
 • De items volgen de indeling van de sterkte- zwakte analyse: overeenkomstige zorgitems, zorgitems bij leerkracht of ouder en beschermende items;
 • Omdat nu ook de beschermende items zijn opgenomen kunt u ook de sterke kanten van de leerling meenemen in het plan van aanpak;
 • Ingeklapte onderdelen die zijn ingevuld worden gemarkeerd wanneer ze worden ingeklapt (nadat u op opslaan heeft geklikt), zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden;
 • Bij iedere begeleidingstrajectkaart wordt automatisch een evaluatiekaart aangemaakt (u ziet deze verschijnen -onderaan verschijnt roze balk- wanneer u op opslaan heeft geklikt bij de begeleidingstrajectkaart);
 • De onderdelen van zowel de begeleidingstrajectkaart als de evaluatiekaart zijn voorzien van een informatie-icoon, waar u een toelichting kunt lezen
 • Beide kaarten kunnen afzonderlijk van elkaar geprint worden en het format van de printversies is vernieuwd.