Start het nieuwe schooljaar met het DHH

Start het nieuwe schooljaar met het DHH

Welke acties zijn er nodig van de intern begeleider/specialist begaafdheid bij de start van het schooljaar: Controleer bij het tabblad ‘Leerlingdossiers’ of de module signalering of diagnostiek is afgerond door het invullen van het tabblad ‘Afronding module’ bij de resultaten. Wanneer er een zandloper staat achter de module, dan is de module nog niet afgerond; Plaats de leerlingdossiers van leerlingen die zijn uitgestroomd naar het VO in het archief en zet de overige leerlingdossiers over naar de volgende groep en de nieuwe leerkracht(en); Plan de momenten in op de toetskalender waarop u binnen uw school de quickscan wilt invullen in groep 1, 3 en 5; Besteed in de eerste teamvergadering aandacht aan het belang van een goede observatie en de rechtstreekse inzet van de signalering en diagnostiek bij leerlingen waarbij een signaal is van mogelijke begaafdheid; Ga na of leerkrachten op de hoogte zijn welke leerlingen in hun groep zijn ingedeeld bij de eerste of tweede leerlijn of bij welke leerlingen sprake is van individuele didactische aanpassingen en vraag of er ondersteuning nodig is bij het opstellen van de aangepaste weektaken; Ga na of leerkrachten op de hoogte zijn van de aandachtspunten die er eventueel zijn in de begeleiding van…