Interview met Sandy Tangelder van IKC de Meeander Varsseveld

Interview met Sandy Tangelder van IKC de Meeander Varsseveld

Kunt u uzelf kort beschrijven? “Ik ben Sandy Tangelder, leerkracht  op IKC de Meeander Varsseveld, leerkracht groep 4, leerkracht plusgroep en hoogbegaafdheidsspecialist.”   Hoe vaak maakt u gebruik van DHH? “Soms wekelijks, soms maandelijks, dit is afhankelijk van welke cases er lopen.”   Welk onderdeel van DHH gebruikt u het meest en waarom? “Diagnostiek en lijst met geschikte materialen. Diagnostiek omdat ik de leerkracht begeleid tijdens deze fase; hulp bij interpretatie en het schrijven van het verslag. De lijst met geschikte materialen om te kijken of er weer wat nieuws bij staat.”   Kunt u een kort case beschrijven van een situatie of een probleem waarbij het gebruik van DHH u erg heeft geholpen? “Toen we het DHH invoerden, hebben we de hele school gescreend. Dankzij het DHH hebben we 3 kinderen ontdekt die al zover voorliepen op de leerstof en alle positieve  eigenschappen hadden om een klas over te slaan. We signaleren deze kinderen nu veel eerder. Jongen, nu groep 4, is er in groep 1 door het DHH uitgepikt als mogelijk begaafde leerling.  Zowel ouders als leerkracht zagen veel kenmerken.  In groep 1 en 2 heeft hij een verrijkend aanbod gehad. In groep 3 hadden we het idee…

Nieuwe compactingsrichtlijnen en verrijkingssugesties en zoekfunctie

Nieuwe compactingsrichtlijnen en verrijkingssugesties en zoekfunctie

In augustus 2017 zijn in DHH nieuw toegevoegd: Compactingrichtlijnen Toegevoegde richtlijnen: Compacten rekenen: Getal & Ruimte Junior Compacting Taal: nu Compacting spelling: nu Compacting begrijpend lezen: Lezen=Weten Leeslink ABCDE 2 Verbetering zoekfunctie: Verschillende versies van een methode staan nu bij elkaar. Methoden staan op alfabetische volgorde en de versies op jaar van uitgifte (meest recente bovenaan). Methoden ouder dan 20 jaar verwijderd, u kunt deze compactingrichtlijnen eventueel nog via de helpdesk opvragen. De uitgangspunten voor compacten staan nu alleen vermeld bij de optie ‘Andere methode (methode staat er niet bij)’.   Verrijkingssuggesties Toegevoegde recensies: Groep 3-8 Begrijpend lezen incidenteel inzetbaar: Leeskrakers 3 en 4 Breinkrakers 2 en 3 (Begrijpend lezen incidenteel eerste leerlijn) Taalvaardigheden: Denken over Taal Taalmaker Vakoverstijgend: Topklassers groep 5-6 Verbetering zoekfunctie: Verschillende versies van een materiaal staan nu bij elkaar. Materialen staan op alfabetische volgorde. Er is een aparte kop voor incidenteel inzetbaar materiaal, dit is nu niet langer ingedeeld per leerlijn.  

Update DHH maart 2017

Update DHH maart 2017

Het DHH is volop in beweging. Met ingang van maart 2017 zijn de volgende wijzigingen/aanvullingen doorgevoerd in het protocol: Er is een prullenbakfunctie opgenomen, zodat u onder andere verwijderde quickscans, dossiers en gebruikers teruggeplaatst kunnen worden. De gegevens blijven 90 dagen bewaard, daarna zijn ze definitief niet meer terug te halen. U vindt de prullenbakfunctie bovenaan in de zwarte balk, links van het tabblad Gebruikersbeheer. (deze functie is alleen toegankelijk voor intern begeleiders) Oude trajectkaarten kunnen eventueel verwijderd worden. Deze kunnen echter niet terug gezet worden via het tabblad Prullenbak. Bij de module signalering en diagnostiek verschijnt de datum waarop de module is afgerond (=datum waarop de roze balk Bekijken resultaten verschijnt) in het stappenoverzicht in de groene balk met titel Resultaten. De datum verschijnt ook op het voorblad van de rapportage. Op veel plaatsen waar een groen vinkje verschijnt, nadat u iets heeft ingevuld kunt u door met de cursor op het vinkje te gaan staan de datum zien waarop het desbetreffende onderdeel is ingevuld. Bij de quickscan kunt u per kind zien wanneer u de quickscan heeft ingevuld via het groene vinkje achter de naam van de leerling. De intern begeleider kan bij het tabblad Profiel het totaal…

Nieuwe compacten en verrijkingssuggesties

Nieuwe compacten en verrijkingssuggesties

In DHH zijn nieuwe compacten zaakvakken en verrijkingssuggesties voor alle groepen toegevoegd. Hieronder vindt u een overzicht.   Compacten zaakvakken: Toegevoegd: Wijzer!-serie (Noordhoff) De Zaken van Zwijsen (Zwijsen) Blink Wereld (Blink) Nieuwe versie Meander-Brandaan-Naut (Malmberg) Alle methoden zaakvakken bijgewerkt naar laatste versie Zoekfunctie verbeterd   Verrijkingssuggesties: Groep 1-2 Toegevoegd: Leren programmeren: Super Scratch Jr (aanvullend op curriculum) Nadenksels (ontwikkelingsgebied overstijgend) slimmekleuters.nl (ontwikkelingsgebied overstijgend) kleuteruniversiteit.nl (ontwikkelingsgebied overstijgend) Groep 3-8 Toegevoegd: Plustaak Taal vernieuwd (taalvaardigheden) Plustaak Lezen vernieuwd (begrijpend lezen) Leren programmeren (aanvullend op curriculum-programmeren) Super Scratch Programmeeravontuur (aanvullend op curriculum-programmeren) Soy Don Toro (aanvullend op curriculum-vreemde talen)    

Gewijzigd privacybeleid Koninklijke Van Gorcum

Gewijzigd privacybeleid Koninklijke Van Gorcum

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vindt het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij deze verwerken. Per september 2016 passen wij daarom ons privacybeleid aan in lijn met het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen onderwijsmiddelen in het primair en voortgezet onderwijs worden verwerkt. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum onderschrijft dit convenant. Heeft u vragen over privacy en leermiddelen of ons nieuwe privacybeleid? Op uw eigen omgeving van DHH (in de bibliotheek) kunt u de Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiters van DHH downloaden en aanvullen met de gegevens van uw school, zodat u in uw archief een versie kunt opslaan. Op de website van onze brancheorganisatie GEU treft u antwoorden over veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen. Ook treft u daar het bindende privacyreglement van onze brancheorganisatie. Uiteraard kunt u met uw vragen over het gebruik van digitale leermiddelen terecht bij onze (administratieve) helpdesk: helpdesk@vangorcum.nl.

Verplaatsen dossier naar een nieuw leerjaar

Verplaatsen dossier naar een nieuw leerjaar

De werking van het verplaatsen van dossiers naar een nieuw leerjaar is gewijzigd in de nieuwe versie van DHH. Afhankelijk van het leerjaar waarin het dossier zich bevindt worden gegevens getoond. Het kan zijn dat er voor het nieuwe leerjaar gegevens niet meer toegankelijk zijn als het dossier in een nieuw leerjaar wordt gezet. Om dit te voorkomen is het in de nieuwe versie van DHH niet meer mogelijk om een dossier te verplaatsen naar een nieuw leerjaar voordat de module waarmee is gestart helemaal is afgerond. Dit geldt echter alleen voor de modules signalering en diagnostiek. Het is belangrijk dat de aan het dossier gekoppelde leerkrachten een geldig e-mailadres hebben. Zolang er een leerkracht gekoppeld is aan het dossier waarvan het e-mail adres niet is aangepast kan het dossier niet naar in een nieuwe groep worden geplaatst. Het aanpassen van de e-mailadressen is een handeling die alleen door een intern begeleider kan worden uitgevoerd. Het kan zijn dat bij signalering in de vorige versie van DHH de nog niet alle gegevens waren ingevuld maar de conclusie wel was ingevuld. In dit geval ziet u in de module signalering een knop met de tekst ‘Signalering overslaan’. Zodra u op deze…

Informatie vernieuwing DHH

Informatie vernieuwing DHH

Wat wordt er verbeterd in DHH en wat verandert er niet? In de zomervakantie is uw DHH automatisch over gezet naar de nieuwe versie. U heeft hierover een e-mail ontvangen. De inhoud en de resultaten blijven hetzelfde en uiteraard blijven al uw gegevens behouden. Op deze pagina willen wij u  uitleggen welke verbeteringen zijn aangebracht in het vernieuwde DHH, maar ook wat er onveranderd is gebleven. Wat verandert er niet: De inhoud en de resultaten blijven hetzelfde Alle gegevens blijven behouden Helpfunctie U behoudt hetzelfde DHH website-adres De eerste keer inloggen in de nieuwe versie van DHH is met uw huidige inloggegevens; daarna pas met een e-mailadres + wachtwoord. Een overzicht van de belangrijkste verbeteringen: Inloggen: Inloggen gebeurt op basis van e-mailadres + wachtwoord. Intern Begeleiders kunnen zowel leerkracht als IB’er zijn. Geen aparte inlog meer. Nieuw uiterlijk: Het startscherm is een handig dashboard geworden. Groepen worden niet meer getoond in het menu (links) maar worden nu in de horizontale menubalk weergegeven via het onderdeel Leerlingendossiers. Via deze horizontale menubalk kan er genavigeerd worden naar de onderdelen Dashboard, Leerlingendossiers, Quiskscan, Bibliotheek (nieuw) en Profiel (nieuw).  Een IB’er heeft nog 2 extra menu onderdelen zichtbaar: Dossier archief en Gebruikersbeheer. Nieuwe functionaliteiten…