Gewijzigd privacybeleid Koninklijke Van Gorcum

Gewijzigd privacybeleid Koninklijke Van Gorcum

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vindt het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij deze verwerken. Per september 2016 passen wij daarom ons privacybeleid aan in lijn met het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0’. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen onderwijsmiddelen in het primair en voortgezet onderwijs worden verwerkt. Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum onderschrijft dit convenant. Heeft u vragen over privacy en leermiddelen of ons nieuwe privacybeleid? Op uw eigen omgeving van DHH (in de bibliotheek) kunt u de Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiters van DHH downloaden en aanvullen met de gegevens van uw school, zodat u in uw archief een versie kunt opslaan. Op de website van onze brancheorganisatie GEU treft u antwoorden over veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen. Ook treft u daar het bindende privacyreglement van onze brancheorganisatie. Uiteraard kunt u met uw vragen over het gebruik van digitale leermiddelen terecht bij onze (administratieve) helpdesk: helpdesk@vangorcum.nl.

Verplaatsen dossier naar een nieuw leerjaar

Verplaatsen dossier naar een nieuw leerjaar

De werking van het verplaatsen van dossiers naar een nieuw leerjaar is gewijzigd in de nieuwe versie van DHH. Afhankelijk van het leerjaar waarin het dossier zich bevindt worden gegevens getoond. Het kan zijn dat er voor het nieuwe leerjaar gegevens niet meer toegankelijk zijn als het dossier in een nieuw leerjaar wordt gezet. Om dit te voorkomen is het in de nieuwe versie van DHH niet meer mogelijk om een dossier te verplaatsen naar een nieuw leerjaar voordat de module waarmee is gestart helemaal is afgerond. Dit geldt echter alleen voor de modules signalering en diagnostiek. Het is belangrijk dat de aan het dossier gekoppelde leerkrachten een geldig e-mailadres hebben. Zolang er een leerkracht gekoppeld is aan het dossier waarvan het e-mail adres niet is aangepast kan het dossier niet naar in een nieuwe groep worden geplaatst. Het aanpassen van de e-mailadressen is een handeling die alleen door een intern begeleider kan worden uitgevoerd. Het kan zijn dat bij signalering in de vorige versie van DHH de nog niet alle gegevens waren ingevuld maar de conclusie wel was ingevuld. In dit geval ziet u in de module signalering een knop met de tekst ‘Signalering overslaan’. Zodra u op deze…

Informatie vernieuwing DHH

Informatie vernieuwing DHH

Wat wordt er verbeterd in DHH en wat verandert er niet? In de zomervakantie is uw DHH automatisch over gezet naar de nieuwe versie. U heeft hierover een e-mail ontvangen. De inhoud en de resultaten blijven hetzelfde en uiteraard blijven al uw gegevens behouden. Op deze pagina willen wij u  uitleggen welke verbeteringen zijn aangebracht in het vernieuwde DHH, maar ook wat er onveranderd is gebleven. Wat verandert er niet: De inhoud en de resultaten blijven hetzelfde Alle gegevens blijven behouden Helpfunctie U behoudt hetzelfde DHH website-adres De eerste keer inloggen in de nieuwe versie van DHH is met uw huidige inloggegevens; daarna pas met een e-mailadres + wachtwoord. Een overzicht van de belangrijkste verbeteringen: Inloggen: Inloggen gebeurt op basis van e-mailadres + wachtwoord. Intern Begeleiders kunnen zowel leerkracht als IB’er zijn. Geen aparte inlog meer. Nieuw uiterlijk: Het startscherm is een handig dashboard geworden. Groepen worden niet meer getoond in het menu (links) maar worden nu in de horizontale menubalk weergegeven via het onderdeel Leerlingendossiers. Via deze horizontale menubalk kan er genavigeerd worden naar de onderdelen Dashboard, Leerlingendossiers, Quiskscan, Bibliotheek (nieuw) en Profiel (nieuw).  Een IB’er heeft nog 2 extra menu onderdelen zichtbaar: Dossier archief en Gebruikersbeheer. Nieuwe functionaliteiten…