Cursus module beleidsplan begaafdheid: Aan de slag met schoolbeleid begaafdheid (vier dagdelen)

Voor scholen die nog niet beschikken over beleid ten aanzien van begaafdheid en een beleidsplan begaafdheid willen opstellen via de beleidsmodule begaafdheid van Mijnschoolplan.

Nota bene: de invulling van de beleidsmodule begaafdheid opgenomen in Mijnschoolplan is gebaseerd op de werkwijze volgens DHH.

Instroomvoorwaarden:

Scholen moeten beschikken over Mijnschoolplan en DHH (Digitaal handelingsprotocol begaafdheid).

Inhoud cursus:

Bijeenkomst 1

Voorbereiding:

 • Invullen checklist inventarisatie beginsituatie (Met het team)
 • Invullen sterkte-zwakte analyse (Met het team)
 • Opdracht ‘Visie op begaafdheid-modellen en definities’ (Met het team)

Inhoud:

 • Uitleg onderdelen beleidsmodule begaafdheid
 • Stappenplan invoeren beleid
 • Toelichten keuzes beleid hoofdstuk 1-3 (inclusief aandacht voor schoolspecifieke documenten en bijlagen)
  • inleiding -doelgroep
  • intake
  • screening

Bijeenkomst 2

Voorbereiding:

 • Onderdeel ‘Visie op rijke leeromgeving’ (Met het team)
 • Onderdeel ‘Visie op signalering-diagnostiek’ (Met het team)
 • Onderdeel ‘Visie op didactisch handelen-onderdelen groep 1-2’ (Met het team)

Inhoud:

 • Toelichten keuzes beleid hoofdstuk 4-7 (inclusief aandacht voor schoolspecifieke documenten en bijlagen)
  • signalering
  • diagnostiek
  • vervroegde doorstroming
  • didactisch handelen groep 1-2

Bijeenkomst 3

Voorbereiding:

 • Onderdeel ‘Visie op didactisch handelen-onderdelen groep 3-8’ (Met het team)
 • Onderdeel ‘Visie op pedagogisch handelen’ (Met het team)

Inhoud:

 • Toelichten keuzes beleid hoofdstuk 8-11 (inclusief aandacht voor schoolspecifieke documenten en bijlagen)
  • didactisch handelen groep 3-8
  • pedagogisch handelen
  • evaluatie
  • randvoorwaarden

Bijeenkomst 4

Voorbereiding:

 • Overzicht maken van alle actiepunten per hoofdstuk
 • Tekst hoofdstuk 13 Fasering en borging beleid doorlezen

Inhoud:

 • Uitleg inzet beleidskaart begaafdheid
 • Introductie beleid bij team
 • Fasering
 • Borging
 • Toelichting bij statistieken DHH

Nota bene: de verdeling van de hoofdstukken over de bijeenkomsten kan in sommige gevallen afwijken.

Tijdens de cursus is er ruimte om een start te maken met het invoeren van schoolspecifiek beleid aan de hand van de voorbeeldteksten in de beleidsmodule begaafdheid. Houd er bij de tijdsinvestering rekening mee dat er voorafgaand aan de bijeenkomsten tijd nodig is voor de voorbereiding van de volgende bijeenkomst en dat er na de bijeenkomsten tijd nodig is om de onderdelen van het beleid te bespreken, dingen uit te zoeken of teksten aan te vullen.

Tijdsduur:

De cursus bestaat uit vier online bijeenkomsten van 2,5 uur, verder is er de mogelijkheid om gedurende de cursus per mail vragen te stellen en na afloop het beleidsplan op te sturen voor commentaar.  

Doelgroep:

Directieleven, intern begeleiders, specialisten begaafdheid, leden werkgroep (hoog)begaafdheid. Per school nemen twee personen deel aan de cursus.

Aantal deelnemers:

Maximaal tien deelnemers dus vijf scholen (cursus gaat door bij minimaal vier deelnemers dus twee scholen).

Kosten:

960 euro per school (uitgaande van twee deelnemers per school).

Inschrijven:

Je schrijft je in voor deze ‘meerdaagse Cursus beleidsmodule begaafdheid: aan de slag met schoolbeleid begaafdheid’ via het inschrijfformulier.