Alle cursussen worden verzorgd door Sylvia Drent (auteur van beleidsmodule begaafdheid Mijnschoolplan), www.sdrent.nl .

Voor het schrijven van een beleidsplan begaafdheid zijn de volgende cursussen beschikbaar:
• Beleidscursus begaafdheid kort
• Beleidscursus begaafdheid uitgebreid

Beleidscursus kort

Voor wie?

Voor scholen die beschikken over DHH (Digitaal handelingsprotocol begaafdheid) en Mijnschoolplan (onderdeel van Mijnschoolkwaliteit). Deze cursus is bedoeld voor scholen die al beschikken over een beleidsplan begaafdheid en hun beleidsplan willen overzetten naar de beleidsmodule begaafdheid van Mijnschoolplan.

Nota bene: de invulling van de module beleidsplan begaafdheid die is opgenomen in Mijnschoolplan, is gebaseerd op de werkwijze volgens DHH.

Inhoud cursus:

  • Uitleg onderdelen beleidsmodule begaafdheid
  • Inventariseren huidige situatie en formuleren actiepunten komende periode
  • Inventariseren knelpunten invoering beleid
  • Aandacht voor actualiseren beleid

Beleidscursus uitgebreid (4 dagdelen)

Voor wie?

Voor scholen die beschikken over DHH (Digitaal handelingsprotocol begaafdheid) en Mijnschoolplan (onderdeel van Mijnschoolkwaliteit). Deze cursus is bedoeld voor scholen die nog niet beschikken over beleid ten aanzien van begaafdheid en een beleidsplan begaafdheid willen opstellen via de module beleidsplan begaafdheid, die is opgenomen in Mijnschoolplan.

Inhoud cursus:

  • Uitleg onderdelen module beleidsplan begaafdheid Mijnschoolplan
  • Toelichting keuzes voorbeeldbeleidsplan
  • Aanzet tot het schrijven van schoolspecifiek beleid
  • Fasering en borging beleid

Nota bene: de invulling van de module beleidsplan begaafdheid die is opgenomen in Mijnschoolplan, is gebaseerd op de werkwijze volgens DHH.