Het abonnement op het ‘Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid’ kunt u schriftelijk en per e-mail opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden.