Over DHH

Het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een compleet systeem voor de identificatie en begeleiding van begaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Alle leerlingen op uw school verdienen zorg en aandacht. Passend onderwijs strekt zich dus ook uit tot de begaafde leerlingen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Hoe herkent u die leerlingen en wat hebben ze dan precies nodig? Hoe kunt u tegemoet komen aan wat die leerling nodig heeft binnen de grenzen van inclusief onderwijs? Het Digitaal Handelingsprotocol begaafdheid (DHH) is een online toolkit met instrumenten die u op handelingsgerichte wijze helpen om begaafde leerlingen niet alleen te herkennen maar ook goed te begeleiden. Indeling van DHH DHH bestaat uit de modules quickscan, signalering, diagnose, leerlingbegeleiding en evaluatie. Elke module helpt u een volgende fase in het proces van leerlingbegeleiding zo goed mogelijk vorm te geven. Daarbij kunt u gebruik maken van concrete tips en handvatten. Taakverlichtig en -verdeling DHH vermindert de taaklast van de intern begeleider van de begaafde leerlingen. Het protocol is zo opgebouwd dat na het proces van signalering en diagnostiek iedere leerkracht in staat is om een plan van aanpak te maken voor de begaafde leerlingen in zijn of haar … Meer lezen over Over DHH