“Het DHH is overzichtelijk, biedt handvatten om een goede signalering en diagnosticering op te zetten op de school. Het DHH kan zeker als leidraad dienen voor het opstellen van een beleidsplan. Het is gebruiksvriendelijk en helder!”