In november 2017 zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen in DHH verwerkt:

  • Instructievideo’s in Bibliotheek: De eerste instructiefilm die is opgenomen gaat over het gebruik van de quickscan. Hierna zal er iedere 1-2 maanden een nieuwe instructievideo worden opgenomen, waarin het gebruik van een bepaald onderdeel van het DHH wordt toegelicht.
  • Tabbladen Dashboard: Zoals u wellicht al hebt gemerkt is de volgorde van de tabbladen op het Dashboard aangepast. Nu staat als eerste het tabblad ‘Quickscan’ en daarna het tabblad ‘Leerlingdossiers’ (was eerst omgekeerd). Dit is gedaan omdat het aanmaken van een quickscan altijd vooraf gaat aan het aanmaken van een leerlingdossier, tenzij er gestart wordt met een andere module van DHH.
  • Lay-out leertrajectkaarten groep 1-2 en 3-8: Bij de leertrajectkaarten is het nu heel gemakkelijk om leerdoelen toe te voegen bij de verschillende onderdelen van het verrijkingsaanbod. Bij groep 1-2 gaat het alleen om algemene leerdoelen, bij groep 3-8 is er ook de mogelijkheid om per vakgebied leerstof specifieke doelen toe te voegen.
  • Nieuwe versies van een leerlingdossier verwijderen: Op verzoek van gebruikers is de mogelijkheid opgenomen om een (per ongeluk) nieuw aangemaakte versie van een leerlingdossier te verwijderen. U kunt alleen de laatst aangemaakte versie verwijderen via het Prullenbak-icoon en dit kan alleen wanneer er in de nieuw aangemaakte versie nog geen verdere gegevens zijn ingevuld, behalve de leerling gegevens en het onderdeel ‘Algemeen’.