Cursus module beleidsplan begaafdheid: update huidige beleid (dagdeel)

Voor scholen die al beschikken over een beleidsplan begaafdheid en hun beleidsplan willen overzetten naar de beleidsmodule begaafdheid van Mijnschoolplan.

Instroomvoorwaarden:

Scholen moeten beschikken over Mijnschoolplan en DHH (Digitaal handelingsprotocol begaafdheid).

Nota bene: de invulling van de beleidsmodule begaafdheid opgenomen in Mijnschoolplan is gebaseerd op de werkwijze volgens DHH.

Inhoud cursus:

  • Uitleg onderdelen beleidsmodule begaafdheid
  • Inventariseren huidige situatie en formuleren actiepunten komende periode
  • Inventariseren knelpunten invoering beleid
  • Aandacht voor actualiseren beleid
  • Uitleg inzet schoolspecifieke documenten
  • Uitleg inzet beleidskaart begaafdheid
  • Toelichting bij statistieken DHH (komen beschikbaar bij update DHH per 1 juni 2023)

Nota bene: tijdens de cursus wordt het beleid niet daadwerkelijk overgezet in het nieuwe format.

Tijdsduur:

De cursus duurt een dagdeel (3,5 uur).

Doelgroep:

Directieleden, intern begeleiders, specialisten begaafdheid, leden werkgroep (hoog)begaafdheid.

Aantal deelnemers:

Maximaal tien deelnemers (cursus gaat door bij minimaal vier deelnemers).

Kosten:

125 euro per deelnemer (115 euro voor tweede deelnemer van een school).

Data:

  • Donderdag 2 november 2023 van 13.00-16.30 uur (online cursus)

Nota bene: mocht je wel de cursus willen volgen, maar komt de datum of het tijdstip niet goed uit, mail dan naar info@sdrent.nl.

Inschrijven:

Je schrijft je in voor deze ‘meerdaagse Cursus beleidsmodule begaafdheid: aan de slag met schoolbeleid begaafdheid’ via het inschrijfformulier.