De auteur van Digitaal handelingsprotocol begaafdheid heeft een grote hoeveelheid kennis en ervaring opgebouwd met betrekking tot (hoog)begaafdheid. Een groot deel van deze kennis is gedigitaliseerd om daarmee leerkrachten effectiever te ondersteunen bij begeleidingsvraagstukken met betrekking tot begaafdheid.

Daarbij blijft overeind dat het handelen met kinderen altijd zeer zorgvuldig moet gebeuren en dat beslissingen nemen mensenwerk is.

Het begeleiden van begaafde leerlingen vraagt een tijdsinvestering in een leerling die zich op de lange termijn eigenlijk altijd terugbetaalt. Hoe zorgvuldiger het traject van diagnostiek wordt uitgevoerd, des te eenvoudiger kan het zijn om een gericht en effectief handelingsplan voor de leerling op te stellen. Digitaal handelingsprotocol begaafdheid kan hierbij een rol vervullen om dit op zorgvuldige en gestructureerde wijze uit te voeren.

Ruim 2000 scholen maken gebruik van Digitaal handelingsprotocol begaafdheid. DHH kan jouw school ook veel voordelen bieden:

  • Speciaal ontwikkeld voor het basisonderwijs.
  • Compleet en altijd actueel.
  • Unieke combinatie van quickscan, signalering, diagnose, begeleiding en evaluatie.
  • Vermindering van de taaklast van de intern begeleider.
  • Uitgebreide signalering en diagnostiek met kant-en-klare verslaglegging.
  • Richtlijnen voor compacten en verrijken.
  • Aandacht voor didactische aanpassingen én voor het pedagogisch handelen.
  • Speciale aandacht voor kleuters.
  • Online overal beschikbaar.
  • Breed cursusaanbod en ondersteuning op maat.