Aan DHH gebruikers is gevraagd wat ze van het gebruik van DHH vinden, wat ze wel en niet gebruiken. Bijna 70 gebruikers hebben aan het volledige onderzoek meegewerkt. Een aantal uitkomsten uit dit onderzoek vindt u hieronder puntsgewijs terug.

  • Ongeveer de helft van alle respondenten maakt langer dan 5 jaar gebruik van DHH.
  • Meer dan 80% maakt op maandelijkse basis gebruik van DHH, een aantal doen dit wekelijks.
  • Meer dan 90% gebruikt DHH samen met één of meerdere collega’s. Bijna iedereen van deze groep deelt de visie en afweging met elkaar.
  • Van de Quickscan wordt het meest gebruik gemaakt. Dit wordt gevolgd door Diagnostiek en Signalering. Deze onderdelen worden ook goed gewaardeerd in het gebruik.
  • Van de onderdelen van Leerlingbegeleiding wordt het meest gebruik gemaakt van de Richtlijnen voor compacting, Suggesties voor verrijking en de Pedagogische handelingssuggesties.
  • Het gemiddelde cijfer dat de respondenten voor DHH als geheel geven is een 7,5.
  • Ongeveer de helft van de ondervraagden heeft wel eens contact opgenomen met de klantenservice en kregen daar het antwoord dat ze zochten.
  • Bijna 40% van de respondenten heeft ook een DHH cursus gevolgd.