Er heeft weer een update plaatsgevonden op 25 februari 2022. De belangrijkste wijzigingen zijn dit keer bij de module evaluatie. U kunt nu niet alleen evalueren door de vragenlijsten op lange termijn opnieuw in te vullen (ouders en leerkracht), maar de evaluatiemeting wordt ook weergegeven in de begeleidingstrajectkaart, waar u dus uw begeleiding nu gelijk kunt afstemmen op de meest recente gegevens over het functioneren van de leerling. De meeste wijzigingen komt u vanzelf tegen en hebben niet direct consequenties voor de werking van het programma. Onderstaand vindt u een compleet overzicht. U

Alle wijzigingen van de update op een rij:

 1. Het formulier bij het aanmaken van een nieuw leerlingdossier is gewijzigd.
  • Het hele formulier wordt nu op een scherm weergegeven
  • Bij geslacht is de optie ‘geen keuze’ toegevoegd
  • Schoolverloop is vervangen door de vraag of er afwijkingen zijn geweest in het schoolverloop van de leerling
  • Bij het vak groepsleerkrachten kan de leerkracht nu direct zijn of haar duo-partner toevoegen aan het leerlingdossier
  • Het invullen van het mailadres van ouders is nu verplicht
 2. Na het invullen van het onderdeel Algemeen verschijnt er, wanneer u een antwoordoptie gekozen hebt met ‘signalering overslaan’, een tussenscherm waarop wordt aangegeven dat u op grond van het door u gekozen antwoord de signalering kunt overslaan. In dit scherm kunt u terug naar Algemeen om uw keuzes aan te passen of kiezen voor het overslaan van de signalering.

 3. Signalering/diagnostiek:
  • De resultaten van de didactische gegevens worden nu ook weergegeven in badges met percentages, op dezelfde manier als bij de resultaten van ouders en leerkracht op de vragenlijsten.
 4. Bij de weergave van de resultaten in de diagnostiek zijn de links naar de educatieve behoeften verwijderd, deze staan nu samen met de link naar de pedagogische handelingssuggesties in de begeleidingstrajectkaart.

 5. Begeleidingstrajectkaart:
  • De zorgitems bij ouders of leerkracht zijn nu geordend als zorgitems ouders of zorgitems leerkracht.
  • De grafieken met de resultaten van de clusters (link in groene balk) verschijnen nu direct als pop-up (hierdoor kost het laden van de begeleidingstrajectkaart wel iets meer tijd).
  • Bij de pop-up van de grafieken van de clusters vanuit de diagnostiek, kunt u nu ook de grafiek met de resultaten van de laatste evaluatiemeting bekijken (mits ingevuld). Zo kunt u uw begeleiding van de leerling altijd afstemmen op de meest actuele gegevens over zijn of haar functioneren.
 6. Evaluatie
  • Er is een blok evaluatie leerling toegevoegd bij leerlingen van groep 1 t/m. 4. Evaluatie vindt hier plaats via een gesprek met de leerling, dat kan worden opgenomen bij bronnen.
  • Het onderdeel Evaluatie lange termijn (4-6 maanden) is nu als apart blok opgenomen op het startscherm van de module evaluatie. U klikt op de link Evaluatie lange termijn (4-6 maanden) onder het kopje Evaluatie met leerkracht, ouders en leerling (vanaf groep 5). U vindt hier de vragenlijsten voor leerkracht, ouders en leerling.  Wanneer de vragenlijsten van leerkracht en ouders zijn ingevuld verschijnt er een roze balk met de resultaten van de evaluatiemeting, wanneer daarna de leerlingvragenlijst wordt ingevuld vindt u deze resultaten ook door te klikken op de roze balk.
  • Bij de resultaten ziet u de resultaten van de oorspronkelijke meting van de diagnostiek en de laatste twee evaluatiemetingen (wanneer het de eerste evaluatiemeting betreft, ziet u alleen deze meting bij de resultaten). U kunt op deze manier het functioneren van de leerling over een langere periode volgen. U kunt de resultaten ook printen als evaluatieverslag.
  • U kunt nieuwe versies aanmaken van de evaluatie lange termijn (4-6 maanden), klik hiervoor op de oranje knop ‘+ nieuwe versie aanmaken’. De eerdere versies van de evaluatie worden op datum gerangschikt en weergegeven bij ’Versies evaluatie’, waar u de ingevulde vragenlijsten kunt bekijken (hier worden geen resultaten weergegeven). U kunt de vragenlijsten bij eerdere versies ook niet meer wijzigen.
  • De resultaten van de meeste recente evaluatiemeting vindt u ook terug in de begeleidingstrajectkaart (zie hierboven).
 7. Handleiding
  • De wijzigingen van deze update zijn ook verwerkt in de meest recente versie van de handleiding (versie maart 2022).