De volgende onderdelen kunnen aan bod komen in het eindverslag (niet alle onderdelen hoeven van toepassing te zijn):

Grafiek leer- en persoonlijkheidseigenschappen:

 • verschil tussen de leer- en persoonlijkheidskenmerken
 • verschillen beeld ouders-leerkracht
 • analyse en interpretatie

Clusters (PM-WL-SF-Z-P):

 • samenvatting resultaten clusters (ook bijvoorbeeld homogeen of disharmonisch beeld)
 • verschillen beeld ouders-leerkracht
 • opvallende items (bijvoorbeeld overeenkomstige zorgitems)
 • analyse en interpretatie clusters

Onderpresteren-faalangst:

 • samenvatting resultaten
 • analyse en interpretatie gegevens

Didactische gegevens:

 • samenvatting resultaten (huidige didactische gegevens en doortoetsgegevens)
 • analyse en interpretatie gegevens

Leerling gesprek (groep 1-4) of leerling vragenlijst (groep 5-8):

 • samenvatting resultaten
 • analyse en interpretatie gegevens

Algemene conclusie (eindconclusie naar aanleiding van diagnostiek):

 • conclusie begaafdheid
 • is er aanleiding voor extern onderzoek?
 • conclusie didactische aanpak
 • conclusie pedagogische aanpak