DHH is gebaseerd op de expertise en ervaring van twee auteurs. Hun kennis en ervaring hebben ze digitaal beschikbaar gemaakt als gereedschap voor leraren, zodat leraren hiervan gebruik kunnen maken bij de begeleiding van begaafde leerlingen.

Sylvia Drent studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze heeft een adviesbureau voor begaafde kinderen in het basisonderwijs. Zij verzorgt nascholingscursussen over hoogbegaafdheid en is auteur van verschillende publicaties op dit terrein.

Eleonoor van Gerven studeerde pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze heeft een consultancybureau waarbij ze scholen en ouders adviseert over hoogbegaafdheid. Ze ontwikkelde voor Fontys de eerste master SEN en heeft (met Ilja Hoogenberg) de gecertificeerde post-hbo opleiding SE/ZOO ontwikkeld en is auteur van verschillende publicaties op het terrein van begaafdheid.