Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum vindt het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij deze verwerken. Wij regelen dit centraal via de Dienst Verwerkersovereenkomsten van Kennisnet. Wij werken met versie 4.0 van het Privacyconvenant.

Wat is de Dienst Verwerkersovereenkomsten?

De Dienst Verwerkersovereenkomsten is een beveiligde omgeving voor schoolbesturen waar leveranciers en schoolbesturen verwerkersovereenkomsten met elkaar afsluiten en beheren.

Als schoolbestuur bent je verantwoordelijk voor het maken van goede afspraken met leveranciers over het verwerken van persoonsgegevens. Dat doe je door het toetsen en ondertekenen van een verwerkersovereenkomst. De Dienst Verwerkersovereenkomsten maakt dit makkelijker. Je hebt hierdoor als schoolbestuur altijd in beeld met welke leveranciers je via deze dienst een verwerkersovereenkomst hebt gesloten. En welke je nog moet ondertekenen.

Lees verder hoe dit werkt…