Hieronder vindt u een overzicht van alle updates in DHH na de upgrade in 2016 te beginnen bij de nieuwste.

Er worden voortdurend updates gedaan op het gebied van:

 • Compactingrichtlijnen
 • Suggesties voor verrijking

Update 2022

 • Het formulier bij het aanmaken van een nieuw leerlingdossier is gewijzigd.
  • Het hele formulier wordt nu op een scherm weergegeven
  • Bij geslacht is de optie ‘geen keuze’ toegevoegd
  • Schoolverloop is vervangen door de vraag of er afwijkingen zijn geweest in het schoolverloop van de leerling
  • Bij het vak groepsleerkrachten kan de leerkracht nu direct zijn of haar duo-partner toevoegen aan het leerlingdossier
  • Het invullen van het mailadres van ouders is nu verplicht
 • Na het invullen van het onderdeel Algemeen verschijnt er, wanneer u een antwoordoptie gekozen hebt met ‘signalering overslaan’, een tussenscherm waarop wordt aangegeven dat u op grond van het door u gekozen antwoord de signalering kunt overslaan. In dit scherm kunt u terug naar Algemeen om uw keuzes aan te passen of kiezen voor het overslaan van de signalering.

 • Signalering/diagnostiek:
  • De resultaten van de didactische gegevens worden nu ook weergegeven in badges met percentages, op dezelfde manier als bij de resultaten van ouders en leerkracht op de vragenlijsten.
 • Bij de weergave van de resultaten in de diagnostiek zijn de links naar de educatieve behoeften verwijderd, deze staan nu samen met de link naar de pedagogische handelingssuggesties in de begeleidingstrajectkaart.
 • Begeleidingstrajectkaart:
  • De zorgitems bij ouders of leerkracht zijn nu geordend als zorgitems ouders of zorgitems leerkracht.
  • De grafieken met de resultaten van de clusters (link in groene balk) verschijnen nu direct als pop-up (hierdoor kost het laden van de begeleidingstrajectkaart wel iets meer tijd).
  • Bij de pop-up van de grafieken van de clusters vanuit de diagnostiek, kunt u nu ook de grafiek met de resultaten van de laatste evaluatiemeting bekijken (mits ingevuld). Zo kunt u uw begeleiding van de leerling altijd afstemmen op de meest actuele gegevens over zijn of haar functioneren.
 • Evaluatie
  • Er is een blok evaluatie leerling toegevoegd bij leerlingen van groep 1 t/m. 4. Evaluatie vindt hier plaats via een gesprek met de leerling, dat kan worden opgenomen bij bronnen.
  • Het onderdeel Evaluatie lange termijn (4-6 maanden) is nu als apart blok opgenomen op het startscherm van de module evaluatie. U klikt op de link Evaluatie lange termijn (4-6 maanden) onder het kopje Evaluatie met leerkracht, ouders en leerling (vanaf groep 5). U vindt hier de vragenlijsten voor leerkracht, ouders en leerling.  Wanneer de vragenlijsten van leerkracht en ouders zijn ingevuld verschijnt er een roze balk met de resultaten van de evaluatiemeting, wanneer daarna de leerlingvragenlijst wordt ingevuld vindt u deze resultaten ook door te klikken op de roze balk.
  • Bij de resultaten ziet u de resultaten van de oorspronkelijke meting van de diagnostiek en de laatste twee evaluatiemetingen (wanneer het de eerste evaluatiemeting betreft, ziet u alleen deze meting bij de resultaten). U kunt op deze manier het functioneren van de leerling over een langere periode volgen. U kunt de resultaten ook printen als evaluatieverslag.
  • U kunt nieuwe versies aanmaken van de evaluatie lange termijn (4-6 maanden), klik hiervoor op de oranje knop ‘+ nieuwe versie aanmaken’. De eerdere versies van de evaluatie worden op datum gerangschikt en weergegeven bij ’Versies evaluatie’, waar u de ingevulde vragenlijsten kunt bekijken (hier worden geen resultaten weergegeven). U kunt de vragenlijsten bij eerdere versies ook niet meer wijzigen.
  • De resultaten van de meeste recente evaluatiemeting vindt u ook terug in de begeleidingstrajectkaart (zie hierboven).
 • Handleiding
  • De wijzigingen van deze update zijn ook verwerkt in de meest recente versie van de handleiding (versie maart 2022).

Update 2020

 • Suggesties voor verrijking:
  • Materiaalrecensies zijn geactualiseerd
  • Nieuw format materiaalrecensies
 • Teksten sterkte-zwakteanalyse:
  • Teksten aangepast aan vragen vragenlijst diagnostiek
 • Educatieve behoeften:
  • Nieuw format
 • Toelichting bij het invullen didactische gegevens bij andere LVS-systemen in Bibliotheek.

Update 2019

 • Formulering vragen vragenlijsten signalering en diagnostiek:
  • Teksten genderneutraal gemaakt
  • Teksten bij richtlijnen voor interpretatie van de gegevens zijn uitgebreid
 • Adviestraject vervroegde doorstroming:
  • Basisprocedure en geautomatiseerde procedure samengevoegd
  • Conclusies resultaten uit diagnostiek worden getoond bij vragen
 • Nieuwe categorieën opgenomen materiaal recensies:
  • Boeken en tijdschriften leerlingen
  • Boeken, tijdschriften en sites leerkracht
 • Database bestanden module leerlingbegeleiding:
  • Alle bestanden opgenomen in database

Update 2018

 • Instructievideo’s in Bibliotheek:
  • Uitleg Dashboard
  • Aanmaken leerlingdossier
 • Normering signalering en diagnostiek:
  • Grenzen normering overal op dezelfde manier toegepast
  • Teksten bij conclusies en adviezen aangepast
 • Handleiding:
  • Vernieuwde versie van de handleiding (versie 1.2)

Update 2017

De volgende wijzigingen en verbeteringen zijn doorgevoerd.

 • Instructievideo’s in Bibliotheek:
  • Gebruik quickscan
  • Specifieke rol intern begeleider
 • Tabbladen Dashboard:
  Zoals u wellicht al hebt gemerkt zijn de tabbladen ‘Quickscan’ en ‘Leerlingdossiers’ omgewisseld, zodat de volgorde meer logisch is.
 • Lay-out leertrajectkaarten groep 1-2 en 3-8:
  Bij de leertrajectkaarten is het nu makkelijk om leerdoelen toe te voegen bij de verschillende onderdelen van het verrijkingsaanbod.
 • Nieuwe versies van leerlingdossier verwijderen:
  Op verzoek van gebruikers is de mogelijkheid opgenomen om een (per ongeluk) nieuw aangemaakte versie van een leerlingdossier te verwijderen.