Hieronder vindt u een overzicht van alle updates in DHH na de upgrade in 2016 te beginnen bij de nieuwste.

Er worden voortdurend updates gedaan op het gebied van:

 • Compactingrichtlijnen
 • Suggesties voor verrijking

Update 2020

 • Suggesties voor verrijking:
  • Materiaalrecensies zijn geactualiseerd
  • Nieuw format materiaalrecensies
 • Teksten sterkte-zwakteanalyse:
  • Teksten aangepast aan vragen vragenlijst diagnostiek
 • Educatieve behoeften:
  • Nieuw format
 • Toelichting bij het invullen didactische gegevens bij andere LVS-systemen in Bibliotheek.

Update 2019

 • Formulering vragen vragenlijsten signalering en diagnostiek:
  • Teksten genderneutraal gemaakt
  • Teksten bij richtlijnen voor interpretatie van de gegevens zijn uitgebreid
 • Adviestraject vervroegde doorstroming:
  • Basisprocedure en geautomatiseerde procedure samengevoegd
  • Conclusies resultaten uit diagnostiek worden getoond bij vragen
 • Nieuwe categorieën opgenomen materiaal recensies:
  • Boeken en tijdschriften leerlingen
  • Boeken, tijdschriften en sites leerkracht
 • Database bestanden module leerlingbegeleiding:
  • Alle bestanden opgenomen in database

Update 2018

 • Instructievideo’s in Bibliotheek:
  • Uitleg Dashboard
  • Aanmaken leerlingdossier
 • Normering signalering en diagnostiek:
  • Grenzen normering overal op dezelfde manier toegepast
  • Teksten bij conclusies en adviezen aangepast
 • Handleiding:
  • Vernieuwde versie van de handleiding (versie 1.2)

Update 2017

De volgende wijzigingen en verbeteringen zijn doorgevoerd.

 • Instructievideo’s in Bibliotheek:
  • Gebruik quickscan
  • Specifieke rol intern begeleider
 • Tabbladen Dashboard:
  Zoals u wellicht al hebt gemerkt zijn de tabbladen ‘Quickscan’ en ‘Leerlingdossiers’ omgewisseld, zodat de volgorde meer logisch is.
 • Lay-out leertrajectkaarten groep 1-2 en 3-8:
  Bij de leertrajectkaarten is het nu makkelijk om leerdoelen toe te voegen bij de verschillende onderdelen van het verrijkingsaanbod.
 • Nieuwe versies van leerlingdossier verwijderen:
  Op verzoek van gebruikers is de mogelijkheid opgenomen om een (per ongeluk) nieuw aangemaakte versie van een leerlingdossier te verwijderen.