Het DHH is gericht op het handelingsgericht werken, herkenbaar door de cyclische en planmatige manier van werken binnen het protocol. De cyclus van HGW bestaat uit zes stappen: 1. Signalering leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, 2. Formuleren SMART doelen. 3. Benoemen educatieve behoeften, 4. Clusteren leerlingen met vergelijkbare educatieve behoeften, 5. Opstellen groepsplan, 6. Uitvoeren groepsplan en evaluatie. Het DHH richt zich vooral op stap 1 tot en met 3 en stap 6 van deze cyclus.

Zelf uw weg bepalen door DHH
Na de module signalering en de diagnostiek komt u automatisch terecht bij het onderdeel strategie bepalen, waar u kunt aangeven welke vervolgstap u wilt nemen naar aanleiding van de gegevens die u hebt verzameld. Hierbij kunt u onder andere kiezen voor de mogelijkheid van een intakegesprek met ouders en leerling, wanneer u de hulpvraag eerst beter in beeld wilt krijgen. Dit betekent dat u zelf u weg kunt bepalen in het DHH om de informatie te krijgen die u nodig heeft voor uw hulpvraag.

Aandacht voor didactisch en pedagogisch handelen
Doelstelling van het protocol is om de leerkracht te ondersteunen in zijn of haar didactisch en pedagogisch handelen. Daarom is er in het protocol niet alleen aandacht voor didactische gegevens, maar wordt ook het functioneren van de leerling uitgebreid in beeld gebracht, met zowel zijn of haar sterke als minder sterke kanten. Via de sterkte-zwakte analyse in de module diagnostiek kunt u de educatieve behoeften van de leerling heel eenvoudig vertalen in SMART-doelen.

Interactie tussen school, ouders en kind
Een uitgangspunt van het handelingsgericht werken is dat er een wisselwerking is tussen ouders, school en kind. Daarom worden in het protocol naast informatie van de school ook informatie van ouders en leerling meegenomen in de module signalering (alleen ouders) en diagnostiek (ouders en leerling). Ook bij de evaluatie worden gegevens van ouders en leerling weer nadrukkelijk meegenomen via het oudergesprek en de evaluatievragenlijsten voor ouders en leerling.