Wat zeggen de gebruikers over het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid?

Lucienne van Summeren
Lucienne van Summeren Intern begeleider de Paschalisschool
“Het DHH is een onafhankelijk instrument, wat helpt zicht te krijgen op een materie die vraagt om expertise. Ook geeft het een totaalbeeld van de kijk van ouders/leerkrachten op het kind maar ook het aansluiten bij specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast geeft het een gedegen uitleg van het compacten en het verrijkingsaanbod is werkelijk gericht op de (meer/hoog) begaafde leerling.” Lees het hele interview met Lucienne van Summeren...
Sandy Tangelder
Sandy Tangelder IKC de Meeander Varsseveld Leerkracht en hoogbegaafdheidsspecialist
"De kinderen kunnen in groep 1 al gesignaleerd worden door ouders, leerkrachten of beide. Er kan dan al vroeg in de schoolloopbaan een goed aanbod gegeven worden." Lees het hele interview met Sandy Tangelder...  
Barbara van Gessel
Barbara van Gessel Ambulant begeleider Bernulphusschool Oosterbeek
“Het DHH is overzichtelijk, biedt handvatten om een goede signalering en diagnosticering op te zetten op de school. Het DHH kan zeker als leidraad dienen voor het opstellen van een beleidsplan. Het is gebruiksvriendelijk en helder!”