Wat zeggen de gebruikers over het Digitaal handelingsprotocol begaafdheid?

Sandra Veger
Sandra Veger Intern begeleider en leerkracht De Wielerbaan
“Door middel van de prachtige sterkte- en zwakteanalyse, wordt het maken van een ‘plan van aanpak’ voor de leerling, vrij eenvoudig. Zo kan iedere collega door het volgen van de stappen in het protocol, tevens antwoorden vinden op welke wijze ze het compacten en verrijken in de groep vorm kunnen geven.” Lees het hele review van Sandra Veger over DHH...
Lucienne van Summeren
Lucienne van Summeren Intern begeleider De Paschalisschool
“Het DHH is een onafhankelijk instrument, wat helpt zicht te krijgen op een materie die vraagt om expertise. Ook geeft het een totaalbeeld van de kijk van ouders/leerkrachten op het kind maar ook het aansluiten bij specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast geeft het een gedegen uitleg van het compacten en het verrijkingsaanbod is werkelijk gericht op de (meer/hoog) begaafde leerling.” Lees het hele interview met Lucienne van Summeren...
Sandy Tangelder
Sandy Tangelder IKC de Meeander Varsseveld Leerkracht en hoogbegaafdheidsspecialist
"De kinderen kunnen in groep 1 al gesignaleerd worden door ouders, leerkrachten of beide. Er kan dan al vroeg in de schoolloopbaan een goed aanbod gegeven worden." Lees het hele interview met Sandy Tangelder...  
Barbara van Gessel
Barbara van Gessel Ambulant begeleider Bernulphusschool Oosterbeek
“Het DHH is overzichtelijk, biedt handvatten om een goede signalering en diagnosticering op te zetten op de school. Het DHH kan zeker als leidraad dienen voor het opstellen van een beleidsplan. Het is gebruiksvriendelijk en helder!”