In DHH zijn de volgende nieuwe categorieën zijn opgenomen bij ‘Suggesties voor verrijking’:

Literatuur

Deze categorie is onderverdeeld in:

 • Literatuur leerling (o.a. kinderboeken over begaafdheid, mindset e.d.)
 • Literatuur leerkracht (boeken met concrete tips met betrekking tot het verrijkingsonderwijs aan begaafde leerlingen)

De volgende publicaties zijn nu opgenomen:

Literatuur leerlingen:

 • Boeken hoogbegaafdheid
  • Hoogbegaafd, nou en?
  • Ik en hoogbegaafdheid
 • Prentenboeken mindset
 • Het meisje dat nooit fouten maakte
 • Je fantastische elastische brein
 • Joris puzzelt een dino
 • Laat maar los koala

Literatuur leerkracht:

 • Pocketboek Growth mindset
 • Pocketboek Vraagtechnieken in de klas
 • Mindmappen op de basisschool
 • Tijdschrift Talent

 

Sites leerkracht

Hier vindt u sites die interessante informatie bieden voor leerkrachten op het gebied van onderwijs aan begaafde leerlingen en vooral concrete suggesties voor verrijkingsmateriaal.

 

Verder zijn de volgende nieuwe recensies van verrijkingsmateriaal opgenomen:

Begrijpend lezen

 • Overdenken denklessen (groep 7-8)

Categorie ‘Leren leren’

Projectondersteunend

 • Overdenken Denklessen Wetenschap (groep 7-8)
 • Mijn eigen project (groep 5-8)

Aanvullend op het curriculum

Sociaal-emotioneel

 • Breingeheimen Emotioneel intelligent (groep 7-8)

 

Verder zijn er een aantal materiaalrecensies verwijderd van materialen die niet meer te verkrijgen zijn of verouderd zijn.