Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. U treft op het dashboard twee meldingen aan.

  • U kunt de dossiers weer overzetten naar de nieuwe groep en leerkracht.
  • Aanvullingen bij de compactingrichtlijnen (nieuwe versies van Wereld in getallen en Pluspunt) en suggesties voor verrijking.

Op dit moment lopen we alle recensies voor verrijkingsmateriaal na en waar nodig vullen we deze aan met actuele informatie, zodat u over de meest recente gegevens blijft beschikken. Materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, worden verwijderd en daar komen weer nieuwe materialen voor in de plaats.

Suggesties van sites of boeken met praktische tips of ideeën voor leerkrachten ten aanzien van verrijkingsonderwijs zijn welkom! Wij kunnen deze gebruiken  in de nieuwe rubrieken bij de suggesties voor verrijking ‘Boeken’ en ‘Sites’.