Sandra Veger (leerkracht en intern begeleider van ‘De Wielerbaan’) over haar ervaringen met DHH:

“Het DHH is voor ons als school een waardevol instrument welke we inzetten bij talentontwikkeling en (hoog) begaafdheid. Het instrument helpt ons om de vermoedens van eventuele begaafdheid verder te onderzoeken en/ of het onderwijs voor deze leerlingen ‘passend’ te maken. Het fijne is dat het ondersteuning kan bieden en inzicht kan geven aan zowel ouders als leerkrachten en wij hierin samen kunnen optrekken.

De begeleiding van begaafde kinderen is een ingewikkelde uitdaging. Aansluiten bij de didactische behoefte blijkt vaak niet voldoende. Om die reden is het juist fijn dat het protocol ons inzicht geeft in de persoonlijkheidskenmerken van de leerling en de aansluitende pedagogische behoefte.  Door middel van de prachtige sterkte- en zwakteanalyse, wordt het maken van een ‘plan van aanpak’ voor de leerling, vrij eenvoudig. Zo kan iedere collega door het volgen van de stappen in het protocol, tevens antwoorden vinden op welke wijze ze het compacten en verrijken in de groep vorm kunnen geven. In de vernieuwde versie van het DHH zijn hiervoor handige formats opgenomen voor zowel de didactische als de pedagogische handelingsplannen.

Met het oog op de mogelijke risico’s bij (hoog)begaafde leerlingen als: onderpresteren, ontwikkelen van faalangst en motivatieproblemen, vinden we het belangrijk om jonge leerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren. Daarom vinden we het gebruik van de quickscan waardevol en bovendien een makkelijke en snelle manier om de groepen in zijn geheel te screenen.”