Voor (inhoudelijke) vragen over de aanschaf of een gratis adviesgesprek neemt u contact op met onze onderwijsadviseur Tom van Rijk,

dit kan per mail t.vanrijk@vangorcum.nl

of bel 06-2001 6179.